contact |
  • Home
  • Trefwoorden
  • Sitemap
  • Print
  • verkleinvergroot

Frans

De cursussen Frans bij het Cursuscentrum zijn er vooral op gericht om je woordenschat, grammatica en vaardigheden bij te brengen die je in alledaagse situaties kan gebruiken (op reis, communicatie per telefoon, mail, …).
De cursussen zijn op verschillende niveaus die op elkaar aansluiten. Een cijfer geeft het niveau aan, een letter geeft aan dat er meer dan één cursus van dat niveau is.In de conversatiegroepen komen verschillende communicatieve situaties aan bod en wordt de grammatica van veel gemaakte fouten terug opgefrist. In de groep Frans réviser wordt de basisgrammatica terug herhaald.

De cursussen starten allemaal in de week van 11 september 2017, als dat niet zo is, word je verwittigd.

Frans 1
maandagnamiddag, Monique Daems

Frans 2
dinsdagnamiddag, Monique Daems

Frans 3
maandagnamiddag, Simone Van Thienen

Frans 4
maandagvoormiddag, Annie Danneels

Frans réviser et parler
maandagnamiddag, Annie Danneels

Frans conversatie 1
dinsdagnamiddag, Rachel van den Bosch

Frans conversatie 2
maandagnamiddag, Rachel van den Bosch

Frans conversatie 3
dinsdagnamiddag, Solange Kaye

Frans conversatie 4
donderdagnamiddag, Carla Van Woensel

Frans conversatie 5
dinsdagnamiddag, Chris Smet en Rita Peeters 

Inschrijven kan via de webshop, ter plaatse of telefonisch.