contact |
  • Home
  • Trefwoorden
  • Sitemap
  • Print
  • verkleinvergroot

14 oktober 2018: verkiezingen voor gemeente- en provincieraad

Op 14 oktober vinden de zesjaarlijkse verkiezingen voor gemeente- en provincieraad plaats. Deze cursus licht het verloop en de spelregels van deze verkiezingen toe vanaf het begin van de voorbereiding tot aan de samenstelling van college en deputatie. Deze cursus gaat ook in op een aantal veranderingen die naar aanleiding van deze verkiezingen plaatsvinden, o.a. vermindering van het aantal provincieraadsleden en samensmelting van gemeente en OCMW.

Deze korte cursus laat je toe om als geïnformeerde burger beter deze verkiezingen te volgen en geeft je ook inzicht in de werking van gemeente en provincie.

 ∧ Verkiezingen voor gemeente– en provincieraadmaandagvoormiddag, 4 lessen, Jef Marien, start 7 mei 2018 

Inschrijven kan via de webshop, ter plaatse of telefonisch.