Kennismaking met het Belgische gevangeniswezen

De gevangenis is een gesloten en hierdoor onbekende wereld, die alleszins mensen nieuwsgierig maakt. Deze lessenreeks speelt hierop in. In zes lessen wordt kennisgemaakt met de penitentiaire wereld:
- Organisatie van het gevangeniswezen, soorten gevangenissen, categorieën gedetineerden, personeel, wettelijk kader.
- Het leven in de gevangenis.
- Hulp- en dienstverlening met inbegrip van sport en ontspanning, vorming en onderwijs. Geestelijke verzorging (aalmoezenier, moreel consulent en islamconsulent) en vrijwilligerswerk. Aandacht voor de slachtoffers.
- De weg naar buiten. Strafuitvoeringsmodaliteiten: uitgangsvergunning, penitentiair verlof, elektronisch toezicht, beperkte detentie, voorlopige en voorwaardelijke invrijheidstelling.
- Getuigenis door een ex-gedetineerde in het kader van Prison Talk, een project van Bond zonder Naam.
- Aanvullende specifieke thema’s, eventueel aangebracht door de cursisten. Slotdebat.


∧ Kennismaking met het Belgische gevangeniswezen A
dinsdagvoormiddag, 6 lessen, Guido Verschueren
start 8 november 2016

∧ Kennismaking met het Belgische gevangeniswezen B
dinsdagvoormiddag, 6 lessen, Guido Verschueren
start 10 januari 2017

Guido Verschueren is voormalig directeur van Leuven-Centraal.
Aanbevolen lectuur: Veerle Segers, Burgemeester achter tralies. 34 jaar directeur van Leuven-Centraal, Davidsfonds, 2013. Boek is beschikbaar in de gemeentelijke bibliotheek.

 Inschrijven kan via de webshop, ter plaatse of telefonisch.